Over Manik

Hoed af voor vertaler Manik Sarkar, en wel met een grote zwaai. Zijn Nederlands weet soepelheid te paren aan een grote poëtische zeggingskracht.  – Ger Leppers, Trouw

Manik Sarkar [mɑ·ˈniːk sɑr·ˈkaːr] • m (hij, hem) 1literair vertaler en schrijver (Groningen 1973). Eerste roman in 2022 te verschijnen bij Hollands Diep. Sinds een aantal jaar met veel plezier docent op Vertalersvakschool. Vertaalt o.m. voor De Bezige Bij, Dargaud en Ambo|Anthos. Schrijft eens per drie weken voor shortreads.nl een kort verhaal gebaseerd op een nieuwsbericht. Houdt van puntkomma’s en gedachtestreepjes; zinnen die beginnen met ‘Echter, …’ zijn schaarser in zijn teksten.

Met de Taalunie verschilt hij van mening over de Nederlandse naamgeving van steden in India. Het argument dat Mumbai in het Nederlands al een naam heeft, namelijk Bombay, dat de nieuwe naam slechts een wijziging is van het Engelse toponiem, en derhalve in het Nederlands niet gebruikt hoeft te worden, wijst hij van de hand. Hetzelfde vindt hij in nog sterkere mate gelden voor Chennai, dat de Taalunie in haar onbegrensde wijsheid Madras meent te moeten blijven noemen, hoewel die naam door de plaatselijke bevolking als koloniaal wordt beschouwd. Ter analogie voert hij aan dat de Taalunie er ook niet voor pleit om Bogor Buitenzorg te blijven noemen, Jakarta Batavia, of Zimbabwe Rhodesië, hoewel ook die plaatsen ten tijde van de naamsverandering reeds over een Nederlands toponiem beschikten.