Over Manik

Hoed af voor vertaler Manik Sarkar, en wel met een grote zwaai. Zijn Nederlands weet soepelheid te paren aan een grote poëtische zeggingskracht.  – Ger Leppers, Trouw

Manik Sarkar (1973) is literair vertaler en schrijft verhalen. Ook geeft hij sinds een aantal jaar met veel plezier les op de Vertalersvakschool.

Eens in de drie weken schrijft hij voor shortreads.nl een kort verhaal gebaseerd op een nieuwsbericht.

Hij houdt van puntkomma’s en gedachtestreepjes. Zinnen die beginnen met ‘Echter, …’ zult u in zijn teksten minder vaak tegenkomen.

Met de Taalunie verschilt hij van mening over de naamgeving van steden in India. Het argument dat Mumbai in het Nederlands al een naam heeft, nl. Bombay, dat de nieuwe naam slechts een wijziging is van de Engelse plaatsnaam en daarom niet gebruikt hoeft te worden, gaat volgens hem niet op. Hetzelfde gaat in nog sterkere mate op voor Chennai, dat de Taalunie in haar onbeschrijflijke wijsheid Madras meent te moeten blijven noemen, ook al wordt die naam door de plaatselijke bevolking beschouwd als koloniaal. Ter analogie voert hij aan dat de Taalunie er ook niet voor pleit om Bogor Buitenzorg te blijven noemen, Jakarta Batavia, of Zimbabwe Rhodesië, hoewel er voor die plaatsen ook al een Nederlandse naam was.